Assessoria Juridica

Assessorament integral d'empreses

1

Civil

Família: Separació i divorcis de mutu acord, Separació i divorcis contenciós, Mesures provisionals en separacions i divorcis, Modificació de mesures, Reconciliació, Incapacitació i tutela, Herències i successions.

Reclamació deutes: Desnonaments per falta de pagament, Procediments Monitoris, Canviaris, Ordinaris ...

Propietat horitzontal: Assessorament comunitat de veïns, impugnació d'actes, conflicte de decisions, morosos ...

Immobiliari: Redacció de contractes d'arrendaments (urbans i rústics), assessorament sobre clàusules.

Contractes i obligacions

Accidents trànsit

Reclamacions assegurança: (pòlisses d'assegurança de negoci, llar, vida ...)

2

Penal

Juidicis delictes lleus

Delictes contra la seguretat viària, delictes per alcoholèmia, lesions ...

Penal económico responsabilidad de la persona jurídica, delitos fiscales, blanqueo de capitales…

Assistència detinguts

Penitenciari

3

Fiscal

Tramitació ajornaments, Inspeccions empresa, Recursos

4

Administrativo

Estrangeria: Tramitació i renovació de permisos (nacionalitat, residència temporal per compte d'altri, agrupació familiar ...), Recursos contra la denegació de permís i expulsions ...

Recursos davant de qualsevol òrgan administratiu: Recursos previs en via administrativa (reposició, alçada ...), recursos contenciós-administratius ...

Permissos, llicències i autoritzacions

Sancions i multes

5

Laboral

Conciliació: Redacció i tramitació papereta de conciliació.

Assistència actes conciliació

Acomiadaments

Contractes treball

Inspeccions d'empresa

Recursos

6

Mercantil

Assessorament integral empreses