Els nostres serveis d'una ullada

Fiscal

Altes fiscals d'empreses, Altes i baixes d'obligacions fiscals, Confecció d'acord amb el calendari fiscal dels impostos periòdics, Assessorament sobre estimacions fiscals, Declaracions de renda, impostos de societats

Assegurances

Gestió, assessorament i tramitació en tot el referent a assegurances i productes financers, el nostre equip buscarà la millor opció per a vostè, li millorarem les condicions, garanties i preus de les seves assegurances actuals. Per a això comptem amb el suport i la solvència de Companyies d'assegurances de primera línia.

Laboral

Altes, Baixes, Variacions de treballadors, contractes, Nòmines, Liquidacions, càlculs de Seguretat Social (Tc-1, Tc-2, etc.), Baixes per malaltia o accidents, Prestacions de la Seguretat Social, impostos trimestrals. Som especialistes del sistema SILTRA.

Extranjeria

Visats , Autoritzacions de Residència i Treball , Renovacions d'autoritzacions , Reagrupacions de Familiars , Nacionalitat Espanyola , Residència per Arrelament i qualsevol altre servei d'Estrangeria

Contable

Impostos trimestrals, Renda, Mòduls, estimació directa, Tràmits a l'Agència Tributària (declaracions censals, ajornaments, etc.) Altres impostos com: IAE, ITP-AJD, successions, etc. Comptabilitat Pla General Comptable, Llibres Oficials i Comptes anuals.

Altres Serveis

Creació d'empresses en 72 Hores, Gestió àgil, Atenció personalitzada, consúlti les seves necessitats i li trobarem la millor solució.